• ANBI
Kerk Oekraïne blijft helpen! U ook?

Uw verbondenheid met onze broeders en zusters die lijden onder de oorlog in Oekraïne, blijft een grote steun. Bij Kerk in Nood ontvangen we daarvoor nog steeds berichten van dankbaarheid. Om het werk van moedige priesters, religieuzen en leken voor de getroffen inwoners en vluchtelingen mogelijk te blijven maken, vraagt de Kerk u dringend om hulp!

Lees meer

Veel Oekraïners hebben hun huizen of steden niet kunnen verlaten, omdat zij geen uitweg hebben of nergens heen kunnen. De Kerk laat haar kinderen niet in de steek. Daarom zijn veel priesters en zusters nog steeds in risicogebieden. Zij brengen hoop met de sacramenten, het woord van God en materiële hulp. Kerken en kloosters zijn vluchtelingencentra geworden. 

Zo is het weeshuis van de zusters van Maria Onbevlekt Ontvangen een schuilplaats geworden voor veel vluchtelingen uit Oost-Oekraïne, vangt priester Mykola Luchynky vluchtelingen op in zijn parochie Christus Koning in Khmelnytsky en hebben Benedictijnen en Benedictinessen in het hele land hun kloosters geopend om vluchtelingen op te vangen.

 Ondanks de steun die Kerk in Nood al heeft kunnen bieden, blijft het aantal vluchtelingen dat onderdak zoekt toenemen. Er zijn dan ook dringende noden:

  • Levensonderhoudshulp voor priesters en religieuze zusters
  • Verbetering van de opvangcentra: kerken en kloosters
  • Vervoermiddelen om de eerste levensbehoeften naar opvangcentra te brengen en hulp en pastorale zorg te bieden

Help de Kerk in Oekraïne! Duizenden ontheemde en gevluchte gezinnen zijn afhankelijk van de pastorale en sociale actie van priesters en religieuze zusters.

Sluiten

Uw gift gaat naar dit project of soortgelijke projecten in de regio. Wij gebruiken uw gegevens om uw donatie te verwerken en om u op de hoogte te houden van ons werk voor Christenen in nood wereldwijd. Meer informatie vind u in onze privacyverklaring.

 
© Kerk in Nood